dora maar

victoria
1907 doğumlu hırvat asıllı bir fotoğraf sanatçısı. sanatından çok birlikte olduğu adam (picasso)ile anılmıştır. sürrealist fotoğrafin temsilcilerindendir. fotoğrafçılığın yanında resimle de ilgilenmiştir. sanatında, kübizm ve fovizmin etkisi de vardır. hatta picasso'yu sanatında kübizme iten sanatçılardan biridir. picasso'nun bu yönelimi bizlere guernica toblosunu kazandırmıştır. bu tablonun varlığında dora'nın etkisi kesinlikle yadsınamaz. hatta picasso o kadar şanslı bir adamdır ki resim yaparken onu her an izleyen ve onun o anını fotoğraflaştıran kişidir dora maar. ne yazık ki picasso, yine bir kadını ardında bırakmıştır.
picasso'nun ölümünün ardından hastalanır bir süre sonra da yoksulluktan 1997'de tek başına ölür.

picasso onun için şöyle der;
“benim için o, ağlayan kadın. yıllarca onu hep işkence görmüş şekilde çizdim. ne sadistliğim yüzündendi bu, ne de bundan memnun oldum; yalnızca beni zorlayan bir imaja boyun eğdim. gerçek buydu.”

picasso kadınları arasında en çok da onun deliliklerine tahammül ederdi. delilikleri onun için her sürrealistte olan bir delilik niteliğindeydi.


dora maar hakkında türkçe kaynaklardan pek fazla bilgiye maalesef ulaşamayız. onu picasso'nun "ilham meleği" olarak biliriz . onu sevdiği adamla değil de sanatıyla ilk tanımış olmak isterdim. sanırım picasso ile beraber olan kadınlar buna boyun eğerek onunla beraber olmayı kabul ediyor.