faşizm

potato
Faşizm, ilk olarak İtalya'da Benito Mussolini tarafından oluşturulan, otoriter devlet üzerine kurulu bir radikal milliyetçi siyasi ideolojidir.
braindamage
20.yy ikinci çeyreğinde Naziler ve Kara Gömlekliler ile anılan bu ideoloji günümüzde -tarihsel benzerlikler olmakla birlikte- postmodern bir pratikle kendini yeniden üretmektedir. Neo-liberalizmin 80 sonrası küresel sermaye hareketine vaad ettiği sınırsız kâr döneminin kısırlaşması akabinde, burjuva sınıfı öncülünde sermaye hareketinin pazarı, kârını, çıkar ve refahını koruma adına halka liberal demokrasi ile gelen “kısmi özgürlükler” döneminin son bulduğunu zor yoluyla anlatma ve halkı yoksullaştırma durumudur. Günümüzde neo-faşizm diye adlandırılabilmektedir, hatta bunun ülkemizin özgül koşullarına göre olanı da mevcuttur, AKP tip faşizm