kaf dağı

potato
Genel anlamda masallarda bulunan ve dünyayı çevrelediği düşünülen arkasında cinlerin ve perilerin yaşadığı hayali dağ.