ohal

admin
t: olağanüstü hal kanunu, anayasamızda 2935 no'lu kanundur.

Vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

çok tartışılan ohal türkiye'de 734 gün, fransa'da 717 gün sürdü. fransa terör saldırıları sonrası, türkiye ise darbe girişiminin ardından ohal'i yürürlüğe koymuştu.
bu başlıktaki tüm girileri gör