şizoid kişilik bozukluğu

anoktask
Yakın ilişki kurmaya karşı ilgisizlikle karakterize olan kişilik bozukluğudur. Bu kişiler yakın ilişki kurmaktan hoşlanmaz, gereksiz görürler. Yalnız kalmayı tercih ederler. Onlar için ilişkiler karmaşık ve özgürlüğü engelleyicidir. Övgü ya da eleştirilere kayıtsızlardır, başkalarının düşünceleri önemli değildir. Cinsel deneyime karşı da ilgileri yoktur ya da oldukça azdır.