tanrı

martayi
insanların çoğu için hiç bir anlam ifade etmemektedir. Bazıları için dayanma gücünün kaynağıdır. Bazıları için ise korkuların temelinde yatar.