confessions

anoktask

Yazar - 1. Nesil  · 28 Mayıs 2018 Pazartesi

  1. toplam giri 120
  2. takipçi 11
  3. puan 874

deniz

anoktask
Olmadığı yerde durmakta zorlandığım doğa harikası. Yaz kış fark etmeksizin rahatlatıyor insanı. Kışın kenarına gidip buz gibi havada o dalgaların kayalara çarpışını izlerken, yazın da kendini yüzüne bırakıp gökyüzünü izlerken rahatlıyorsun. Çok güzelsin deniz, çok.

umursamaz olmak

anoktask
İşimize gelmeyen durumlarda sergilediğimiz davranış biçimidir. Şahsen pek beceremediğim için çoğu durumda kendimi aptal hissederim ama eğer bir şeyleri çok çok umursuyorsam sebebinin sevgim olduğunu da bilirim.

anne

anoktask
Hayatımın en değerli, en fedakar, hem en zıttım hem de gittikçe benzediğim kadını. Eğer zamanı geriye alabilseydim, bir şeyleri değiştirebilseydim bir daha dünyaya gelme şansımı yok sayar annemi yaşayamadığı çocukluğuna götürürdüm.

çevrimiçi yazarlar

anoktask
Okulun bitmesine yakın artan sınavlar, işler güçler nedeniyle sayısı oldukça azalan yazarlardır. Şahsen ben az önce resmen sözlükte ders çalıştım. Bayağı özet falan çıkardım yani. Bir miktar kitlemiş olabilirim fakat önemli şeyler, en azından fikriniz olmuş olsun. Teşekkürler 18martsozluk.com

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

anoktask
Mükemmeliyetçi, denetim ve düzen konusunda süreli kaygı taşıyan ve bu nedenle de sürekli vakit kaybı yaşayan kişilerde görülen kişilik bozukluğudur. Sürekli ayrıntılara takılırlar, kurallarla yaşarlar, plan ve program ile uğraşıp dururlar. Ahlak, doğruluk ya da değerler gibi konularda katılardır. Oldukça cimrilerdir. Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu obsesif kompulsif bozukluk ile karıştırılmamalıdır. Kişilik bozukluğu, yaşam tarzı haline getirilir ve her alanda kendini gösterir. Obsesif kompulsif bozuklukta belli takıntılar ve davranışlar vardır.

sınırdaborderline kişilik bozukluğu

anoktask
Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler; kişiler arası ilişkilerde, benlik imgesinde ve duygu durumlarında tepkisel ve dengesizdir. Duygular arası ani geçişler, tek başına kalmakta zorlanma, başkalarının kendilerini küçük görmelerinden korkma, kendine zarar verici davranış, kimlik karmaşası gibi özellikler gösterirler. Gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca bir çaba sarf ederler.

şizotipal kişilik bozukluğu

anoktask
Kişinin aşırı derecede içedönük olduğu, sosyal ilişkilerde sorunlar yaşadığı ve bunlara bilişsel ve duyuşsal algısal bozuklukların da eşlik ettiği kişilik bozukluğudur. Oldukça tuhaf bir görünüme sahip olabilirler. Acayip bir konuşma ve düşünüş şekilleri vardır. Batıl inançlar, 6. Hisler, gaipten sesler havalarda uçuşur. İnsanlara pek güvenmez, yakın ilişki kurmazlar.

şizoid kişilik bozukluğu

anoktask
Yakın ilişki kurmaya karşı ilgisizlikle karakterize olan kişilik bozukluğudur. Bu kişiler yakın ilişki kurmaktan hoşlanmaz, gereksiz görürler. Yalnız kalmayı tercih ederler. Onlar için ilişkiler karmaşık ve özgürlüğü engelleyicidir. Övgü ya da eleştirilere kayıtsızlardır, başkalarının düşünceleri önemli değildir. Cinsel deneyime karşı da ilgileri yoktur ya da oldukça azdır.

paranoid kişilik bozukluğu

anoktask
Kişinin başkalarına karşı kuşkucu ve güvensiz tutumlar sergilediği kişilik bozukluğudur. Bu bireyler hiçbir şekilde, hiç kimseye güvenmezler. Bununla birlikte kendilerini hatasız ve suçsuz görerek kendi başarısızlıklarında başkalarını suçlarlar. Onlara göre birileri sürekli onlar üstünde oyun oynamaktadır. Eşlerinin sürekli kendilerini kandırdığını, aldattığını düşündükleri için ilişki yürütemezler.

antisosyal kişilik bozukluğu

anoktask
Kişinin başkalarını umursamadan, sorumsuzca, aldatıcı ve saldırgan şekillerde, vicdan azabı yaşamadan başkalarının haklarını rahatlıkla ihlal edebildiği davranışlarla kendini gösteren kişilik bozukluğu çeşididir. Bu bireyler yasalara uygun toplumsal davranışlara uyum göstermezler. "Hepimiz bir ormanda yaşıyoruz, güçlü olanlar ayakta kalacaktır." Şeklinde düşünürler. İnsanların onlar hakkında ne düşündüğü önemsizdir. Bir şeyi elde etmek istediklerinde her şeyi göze alır, herkese zarar verebilirler.

kişilik bozukluğu

anoktask
Bireyin biliş, duygulanım, kişilerarası işlevsellik ve dürtü kontrolünde yaşadığı bozukluklar sonucu oluşan ruhsal problemlerdir. Kişi bulunduğu toplumdan belirgin olarak sapan sürekli davranışlar gösterir.
Türlerini şöyle bırakıyorum, tek tek açıklayacağım.
antisosyal kişilik bozukluğu
paranoid kişilik bozukluğu
şizoid kişilik bozukluğu
şizotipal kişilik bozukluğu
sınırda/borderline kişilik bozukluğu
histrionik kişilik bozukluğu
narsistik kişilik bozukluğu
çekingen kişilik bozukluğu
bağımlı kişilik bozukluğu
obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu

şizofreni

anoktask
Psikotik bir bozukluktur. Kişi normal algılama ve yorumlama şekillerine yabancılaşarak kendi dünyasına çekilir. Konuşmada düzensizlik, sanrı, varsanı gibi pozitif; avolisyon (istek ve enerji azalması), alogi (konuşmada azalma), anhedoni (haz alamama), duygulanım küntlüğü (tepki verememe), asosyallik gibi negatif belirtileri vardır. Tanı konulabilmesi için bu belirtilerin birden fazlasının uzun bir süre görülmesi gerekir. Tedavi kullanılmadığı takdirde bireyin kendisine ya da çevresine büyük zararlar vermesine yol açabilir.
0 /